GANESH AARTI | GANPATI AARTI 2023

GANESH AARTI | GANPATI AARTI 2023

Certainly, here are the lyrics of the popular Ganesh Aarti | Ganpati Aarti

1.Ganesh Aarti | Ganpati Aarti “Jai Ganesh Deva”:

“`
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

एकदन्त दयावन्त चारी
भुजदंती रखोंवारी।
माथे पर सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी।
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

लक्ष्मी नरायण वन्दन करिये
आणि सोन कांची सोगवूर्ये।
माहेरी परी करिये गहना
सोना रवीं लखाणा।
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

लक्ष्मी अराध्ये रवीं हरि
आणि रुब्यां लागल्या तुरी।
वाद्याच्या सुट्या मेळवा कांबा
बडे चिरतारी।
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

अनुकूल नायक भाग्यवानी
सांभाळा ना अपवाद।
कांचीसी लक्ष्मी नारायणाच्या
चौऱ्याच्या चरणी साद।
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
“`

This is a popular aarti dedicated to Lord Ganesha, praising His various attributes and seeking His blessings. It’s often sung during Ganesh Chaturthi and other occasions when Lord Ganesha is worshipped.

GANESH AARTI | GANPATI AARTI 2023

2.Ganesh Aarti | Ganpati Aarti “Sukhkarta Dukhharta”:

“`
सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची
नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदूर लाळ चरणी
देवी सर्वांचे मनोकामना पूर्ण करी

कैसी आरती होवे साईचा आरती तुजी
नर्त्याचे आरती करी साईबाबा रमाविज्या आरती तुजी
जन्मोजन्माची सर्वांची प्रेम आरती सजविज्या आरती तुजी
शिरडीच्या रणी आरती शुद्धी रोज सजविज्या आरती तुजी

शेंदूरलाळ चढावा पायपढारी आरती तुजी
अंबबाईच्या नित्यनूतन प्रेमाची आरती तुजी
करावी तू साई प्रेमाची आरती तुजी
शिरडीच्या रणी साईबाबा शुद्धी रोज सजविज्या आरती तुजी
“`

This aarti is dedicated to Lord Ganesha, praising Him as the giver of joy and remover of sorrow. It also pays homage to Sai Baba and the goddess Amba (Devi), expressing devotion and seeking their blessings. It’s a heartfelt expression of devotion and gratitude.

3.Ganesh Aarti | Ganpati Aarti  “Deva Shree Ganesha”

“`
देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा
देवा श्री गणेशा, पाता वरणासी

मोरया रे, बाप्पा मोरया रे
मोरया रे, बाप्पा मोरया रे

तेरा दर पर दीवा, हमें रोज़ जलाना
तेरा दर पर दीवा, हमें रोज़ जलाना

मोरया रे, बाप्पा मोरया रे
मोरया रे, बाप्पा मोरया रे

अंधार नयन का दीप, तुझको पेहनाने
तुझको पेहनाने, आया है तेरा ये चेहरा

आया है तेरा ये चेहरा, बाप्पा मोरया रे
मोरया रे, बाप्पा मोरया रे

बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया रे
“`

This aarti is a popular and upbeat devotional song dedicated to Lord Ganesha, invoking His blessings and expressing devotion during the Ganesh Chaturthi festival. It celebrates the presence of Lord Ganesha and the joy of His devotees.

GANESH AARTI | GANPATI AARTI 2023

4. Ganesh Aarti | Ganpati Aarti “Siddhivinayak Aarti”:

“`
सिद्धिविनायक मंगलमूर्ति मान्गलाचरणे
तुहिनकाय सुन्दर नासूनाबलाचरणे॥

एकदंत दयावंत चारि भुजा धारणी
पूजाहे विगटित्य रूपा जनाने॥

रत्नाखचित फणिपदी चावी पूजाफळाने
सर्वजनैक दिव्यमनीरजन आनंदे॥

कासा मला दिव्या वेडी तुज रूप विचारी
दुसरी पाहोनी करूकसरी जगाचानी॥

हे तुझकदेव व्याघ्र चरमाही म्हणजे
मागितले व्याघ्र म्हणजे काज आपले॥

तुझा दिव्य रूप ज्याच्याकरून लागलेला
किल्बिष कोटीतरून तारू आपला॥

सिद्धिविनायक आरतीचं हे सुख क्षणाचं
दान्धायक विघ्नाचं निवारण करावं॥

आरती सिद्धिविनायकाची कायान्न विघ्नहरी
पूजा करी कृपानिदानी सिद्धिविनायकाची॥
“`

This aarti is dedicated to Siddhivinayak, another name for Lord Ganesha, and is often sung during prayers and worship. It seeks the blessings of Lord Ganesha for success and the removal of obstacles.

Kubera God Of Wealth And Its Magnificent City Alakapuri

Leave a Comment